PRO VINAŘE - řízené kvašení moštů - MRKNĚTE

Logo
POTŘEBUJI SERVIS
PO - PÁ: 8:00 do 15:00 hod.
  1. Úvod
  2. INFORMACE
  3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinosti prodávajícího

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné servis v tomto termínu uskutečnit, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží či servis. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.

3. Prodávající se zavazuje - osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

4. Ceny uvedené na internetové prezentaci mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Například chybně uvedená cena - (chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.) Změny cen mohou být provedeny v návaznosti cen u výrobců nebo v důsledku pohybu kurzu Kč k jednotlivým zahraničním měnám, odkud je zboží dováženo (USD a EUR). U zboží je případné clo zakalkulováno v cenách.

Práva a povinnosti nakupujícího

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednaný servis nebo zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží (servis) a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží .
4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.
5. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

 


 

Záruční podmínky

 

1. Všeobecně

1. Za podmínek dodržení způsobu používání výrobků v souladu s návodem k obsluze se na uvedené výrobky poskytuje uživateli záruka: 24 měsíců na výrobky pro domácí použití
Na výrobky sloužící pro komerční využítí nebo zakoupené na IČ určuje záruční lhůtu výrobce zařízení
(např. 12 měsíců, nebo 6 měsíců na chladničky atd.)

Záruka se vztahuje pouze na náhradní díly a práci technika! Doprava zboží a jízda servisního technika je účtována dle naších ceníků:

 

Práce technika 400,- Kč včetně DPH / hodina

Doprava naší firmou: 10,- Kč včetně DPH / km (popřípadě paušál dle domluvy)

 

1. záruční opravu provedeme po předložení dokladu prodeje (faktury), popřípadě pokud bude možné potvrdíme z našeho PC systému Vaše nákupní data. Záruční opravu dále provedeme pouze v pracovních dnech.

2. poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních práv a předpisů

3. je-li poskytnuta tzv. prodloužená záruka, je kupující povinen vždy po uplynutí klasické záruční lhůty, dle výrobce, objednat pravidelnou prohlídku a náklady na tuto službu uhradit, jinak nebude prodloužená záruční doba uznána.

4. kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny

 

2. Záruka se vztahuje


1. na vady vzniklé chybou výrobku nebo vadou materiálu, tyto závady vám budou bezplatně odstraněny

2. na jakost, činnost a provedení výrobku platí záruka, byl-li správně a odborně instalován, byl-li výrobek používán v souladu s návodem k používání

 

3. Záruka nemůže být uplatněna


1. při neúplně vyplněném či dodatečně pozměněném záručním listě nebo nepředložení dokladu prodeje či neprokázání nákupu

2. na poruchy způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy, nesprávné manipulace a nepřiměřené použití síly

3. na nevhodné používání mycích a oplachových prostředků do myček, při kterém dochází k poškození myčky (prodávající drží záruku pouze v případě, že je dodržováno používání našich mycích a oplachových prostředků).


1. je-li zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití, či byl-li u něho proveden neoprávněný zásah majitele nebo jinou osobou

2. na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostředí (vlhké, horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné)

3. na vady vzniklé opotřebením, mechanickým poškozením či znečištěním přístroje a zanedbanou péčí o výrobek

4. na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční termo pojistky a jejich opětovné zapnutí, pojistek pokud toto přímo nesouvisí s jiným dílem, na spotřební materiál

5. na vady způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu či náhradního dílu

6. na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti

7. při vzniku vady neodvratnou událostí (povodeň, živelná pohroma apod.)

8. na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice

9. jedná-li se o vadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování, odvápňování, výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby


4. Upozornění

1. přístroje, které nejsou pevně napojeny na elektrický, plynový a vodovodní přívod, je možné dopravit na své náklady do servisní dílny (osobně, poštou, přepravní spol. atd) provozovna: Gastro Servis Basler, Pod Hospodou 586, 691 63 Velké Němčice. K tomu určené, pečlivě zabalené pokud možno v původním obalu a zajistit zboží proti poškození (za případné poškození přepravou nenese odpovědnost prodávající). Pevně napojené přístroje na elektrický, plynový a vodovodní přívod opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy na místo dle našeho servisního ceníku: práce servisního technika 400,- Kč včetně DPH / hod., dopravné servisní vozidlo 10,- Kč včetně DPH / km

2. při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k vaší tíži

3. povinností kupujícího je se seznámit se zněním tohoto záručního listu a našich servisních podmínek podle nichžse servisní služby řídí


Vyzvednutí zboží z opravy je možné pouze v kancelářích firmy. Na žádost zákazníka je možné zboží zaslat přepravní službou ze servisní dílny, kdy zákazníkovi bude zásilka dodána na dobírku (účtována je pouze cena přepravy. Dodání naší firmou je cena dopravy 10,- Kč včetně DPH / km.

 

ZE STARÉHO NOVÝ

KOMPLETNÍ REPASOVÁNÍ UNIVERZÁLNÍCH ROBOTŮ ALBA RE 22.

ALBA RE 22 LEGENDÁRNÍ ZAŘÍZENÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.

KOMPLETNÍ INFO ZDE

 

Copyright © 2021 Gastro Servis Basler
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.